Logo školy
OBSAHOVÁ ČÁST STRÁNKY

Školní družina

Jedná se o školské zařízení pro zájmové vzdělávání žáků 1. stupně základní školy. Ročně se hlásí do družiny cca 38 žáků z 1. až 5. ročníku, kteří jsou v družině sloučeni do jedné nebo dvou skupin dle počtu žáků. Personálně je družina zajištěna dvěma vychovatelkami.

Družina nabízí žákům:

  1. Pravidelné činnosti (včetně prezence, krátkodobých relaxačních sportovních aktivit, odpočinku, přípravy na vyučování, dohledu nad hygienou, přiměřeným oblečením, zdravotním stavem, prostoru pro přesun žáků na vyučování a zpět a přesunů v rámci obědů, kontakty s rodiči). 
  2. Plánované činnosti, hry a spontánní aktivity (viz. dále měsíční rozvrh). 
  3. Spoluúčast na příležitostných akcích školy. 

Zapojení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do školní družiny je samozřejmé, stačí pouze souhlas ředitelky školy. Pokud tento žák má k dispozici při školním vyučování asistenta pedagoga nebo sociálního asistenta, je možné jeho zapojení do školní družiny, vzhledem k jeho zvýšeným specifickým potřebám a k zajištění bezpečnosti a zdraví, pouze s dohledem další zodpovědné dospělé osoby. 

Všechny činnosti v rámci školní družiny jsou prováděny s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví. Pozornost je věnována bezpečnosti žáků při vzájemném kontaktu, např. při sportovních aktivitách, ale i při přesunech mezi budovami, vycházkách apod. V rámci ochrany zdraví je sledováno zvláště přiměřené oblečení vzhledem k aktuálnímu počasí, čistota rukou a oblečení, dostatečné hygienické vybavení, pitný režim.

Vychovatelky věnují pozornost i případným pozorovaným změnám zdravotního stavu žáků či nebezpečí přenosu infekčních chorob. Vzhledem k blízkému kontaktu s dětmi a práci s celým dětským kolektivem dbají vychovatelky i na bezpečnost emoční a sociální.

Základní cíl družiny

Vychovávat k smysluplnému využívání volného času a vybavovat žáky dostatkem námětů pro naplňování volného času.

Vedlejší cíle

  • Osvojování pravidel vhodného chování ve skupině a respektu k druhým.
  • Naučit se základům týmové práce a pochopit její výhody. 
  • Dozor nad žáky v čase mimo vyučování po dobu, kdy jsou rodiče zaměstnáni.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

KALENDÁŘ
loader Načítám...
ANKETA