Logo školy
OBSAHOVÁ ČÁST STRÁNKY

Informace o škole

Podle záznamů staré školní pamětní knihy se v Dolním Městě začalo vyučovat 12. ledna 1808. Tehdy ještě nebyla v obci školní budova. Vyučovalo se v domku č. 73 a to až do roku 1836. V roce 1836 byla postavena jednotřídní škola. Budova měla číslo popisné 102. K dolnoměstské škole byly od počátku přiděleny obce: Meziklasí, Smrčensko, Radostovice, Křepiny a zpočátku i Záběhlice, později Loukov a Bystrá. Roku 1871 byla škola rozšířena na dvoutřídní. Pro druhou třídu byla pronajata místnost v domku č. 72. Takto se vyučovalo do roku 1890.

Roku 1887 byl obcí zakoupen pozemek pro školu. Stavba nové školy probíhala v letech 1889 až 1890. 21. září 1890 byla v nové škole zahájena výuka. Škola fungovala původně jako trojtřídní, od září 1891 jako čtyřtřídní a od roku 1903 jako pětitřídní. Rozšíření počtu tříd si brzy vyžádalo přestavbu přízemí. V roce 1925 byla provedena přístavba školy a v roce 1927 si budova vyžádala větší opravu. Přesto stará pamětní kniha uvádí některé přetrvávající citelné nedostatky: Ve škole není voda, přízemí je velmi vlhké, na chodbách je málo světla.

V této budově funguje základní škola dodnes, ale v průběhu času bylo provedeno několik dalších náročných rekonstrukcí – zavedení vody a napojení na kanalizaci, výměna oken a podlah, zavedení elektrického a později plynového topení, výměny střešní krytiny, atd.

Jako první učitel je uváděn Václav Novotný, který v Dolním Městě působil do roku 1844. Jako učitelský provizor byl odkázán na sobotáles a skromné milodary občanů o koledách, poutích, posvíceních a jiných příležitostech. Zažil plně bídu kantorského povolání.

Prvním řídícím učitelem byl Bedřich Vacek, který v Dolním Městě vyučoval 43 let. Svoji aktivní službu ukončil v roce 1887. Z dalších řídících učitelů a ředitelů je třeba jmenovat Josefa Kohoutka, Bohumila Komberce, Bedřicha Mištu a Bohumila Beneše.

Do roku 1945 byla zdejší škola pětitřídní. V následujících desetiletích počet žáků i tříd postupně klesal. Zatímco v padesátých a šedesátých letech školu navštěvovalo průměrně 100 dětí, v závěru dvacátého století už jen kolem 40.

Zdejší mateřská škola byla zřízena v objektu obce zvaném Svobodárna. Zde byla i školní jídelna, v níž se stravovaly děti z mateřské i základní školy. V roce 1986 byla ukončena stavba nové mateřské školy na bývalé školní zahradě. Součástí nového areálu je i nová školní jídelna.

Od 1. ledna 1993 funguje škole jako samostatná příspěvková organizace a jejími součástmi jsou základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna.

Přidáno 12. 8. 2015, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

KALENDÁŘ
loader Načítám...
ANKETA